Ga direct naar: Hoofdinhoud

Zoek het uit!

Filter

Type

Filter binnen collecties

Gefilterd op:

Objecten

Objecten

Cilinder voor experimenten met elektrische ontladingen in verdunde lucht

Met deze luchtledige glazen cilinder kan elektrische ontlading in het luchtledige worden getoond.De cilinder is open aan de onderkant en kan met de onderste messing bus via de de kraan aan een luchtpomp worden aangesloten. Onderin bevindt zich een enkele spitse elektrode en bovenin een centrale spits met een krans van vijf spitsen er omheen. Bij demonstraties werd de cilinder vaccuum gezogen en daarna op de houten voet met de glazen zuil geschroefd. Gekoppeld aan een elektriseermachine stroomt de elektriciteit tussen de elektrodes en ontstaat een specifiek gloeiend licht.

Toestel voor de magnetische inductie volgens Plücker

Met dit instrument kan unipolaire inductie onderzocht worden. Met een aandrijfwiel kan een magneetstel worden rondgedraaid. Dit is een staafmagneet en een koperen staaf die aan de boven- en onderzijde zijn vastgezet in een messing blokje.Het magneetstel kan ten opzichte van de draaias verplaatst worden zodat de draaias samenvalt met de as van een van de staven of erbinnen of erbuiten valt. De ring in het midden kan mee worden geschoven. Door het stelsel te draaien ontstaat een stroom.

Thermozuil

De thermozuil bestaat uit 50 paar bismuth-antimoon thermokoppels, in kurk gevat in een messing cilinder. Het kurk dient als warmteisolatie. Een thermozuil zet temperatuur om in een electrisch spanningsverschil. Door een temperatuurverschil tussen twee verschillende laspunten waarmee de platen aan elkaar verbonden zijn ontstaat electrische spanning, die gemeten kan worden door de zuil aan een galvanometer te koppelen. De trechter vangt de straling van een warmtebron op. De gemeten stroomsterkte is een maat voor de warmte van de stralingsbron.

Florentijnse fles

De Florentijnse fles diende voor het scheiden van twee onderling niet te mengen vloeistoffen met verschillende dichtheid. De Florentijnse fles werd bijvoorbeeld toegepast bij het verkrijgen van vluchtige oliën uit planten. Dit gebeurde door middel van stoomdestillatie. Water werd in een stoomketel tot koken gebracht. De hete stoom werd vervolgens geleid over plantenmateriaal waardoor de etherische olie hieruit verdampte en zich mengde met de waterdamp. Door dit mengsel weer te condenseren in een koelbuis werd een kleine hoeveelheid vluchtige olie verkregen die bovenop het gecondenseerde water dreef. Door het condensaat op te vangen in een Florentijnse fles, konden water en olie gemakkelijk van elkaar worden gescheiden door eerst de onderstaande vloeistof (water) weg te laten lopen en daarna pas de vluchtige olie.

Waterontledingstoestel

Dit is een waterontledingstoestel, om water en zuurstof op te vangen bij electrolyse van water. In het midden is de bol op twee net niet tegenover elkaar liggende punten doorboord, waardoorheen een electrode steekt. De electrodes huizen in een koperen cilinder die in een bol eindigt. Water in de bol zal als de electrodes op stroom aangesloten worden ontleden in zuurstof (bij de kathode, de negatieve pool) en waterstof (bij de anode, de positieve pool).

Twee elektromagneten

Twee rechte elektromagneten op een voet, elk met een dubbele wikkeling. Onder invloed van stroom werken de spoelen als magneet.

Diagometer volgens Rousseau

Een diagometer is een elektrometer die werd gebruikt om de geleiding van een een stof te bepalen. De puntige as droeg een magneetnaald waarop een koperen schijf geplaatst was (beide ontbreken). Via een koperdraad aan de onderkant van het apparaat werd de as aan het te meten materiaal verbonden, dat zelf aan een elektriciteitsbron (bijvoorbeeld een Voltazuil, batterij) werd gekoppeld. Door eletrostatische afstoting van de buitenste schijf ging de magneetnaald draaien. De relatieve oplaadtijd van het instrument via het te onderzoeken materiaal werd gemeten en was een maat voor de geleiding. Het instrument was ontwikkeld om de zuiverheid van monsters olijfolie te bepalen.

Waterontledingstoestel

Dit waterontledingstoestel bestaat uit een gietijzeren voetstuk versierd met bladmotieven. Hierop zijn twee klemmetjes gemonteerd en een V-vormige glazen buis waarin in elk der benen een platina elektrode gesmolten is. Water in de buis zal door elektrische stroom ontleden in waterstof en zuurstof, dit proces heet elektrolyse.

Astatische naaldgalvanometer

Een galvanometer meet stroomsterkte aan de hand van het door de stroom opgewekte magnetische veld, dat voor de draaiing van een magneetnaald zorgt. Bij een astatische galvanometer is door een constructie met twee parallelle kompasnaalden met tegengestelde polen de invloed van het aardmagnetische veld opgeheven. De kompasroos op de grondplaat heeft een buitenste verdeling van 0-360° en een binnenste verdeling vier maal 90°. De windroos heeft 32 streken. Op de roos bevindt zich een spoel van 10-15 windingen. De windingen van de spoel versterken het magnetische effect. Op de plaat staat een messing zuiltje dat van boven omgebogen is en waaraan het naaldenpaar is opgehangen. De originele glazen stolp ontbreekt.

Vlierpitelektrometer volgens Cavallo

Met een elektrometer wordt elektrische lading aangetoond. De twee vlierpitbolletjes aan de zilveren draadjes zijn verbonden met een uitwendige elektrode. Als de bolletjes via de elektrode geladen worden stoten ze elkaar af. De Italiaan Tiberius Cavallo ontwierp in 1777 dit type, bedoeld als een draagbaar model. De glazen koker met de eigenlijke elektrometer is opgeborgen in een afschroefbare messing koker. De glazen behuizing is om te voorkomen dat de uitslag door de wind werd beïnvloed. Cavallo gebruikte als eerste zilveren ophangdraadjes voor de vlierpitbolletjes in plaats van de gebruikelijke linnen draadjes. In het cilindertje zijn twee bladtinnen puntvormige elektroden tegen het glas geplakt die met de messing bodem zijn verbonden. Deze elektroden geleiden een eventuele overmaat aan lading in de cilinder naar de aarde af. Daarmee wordt voorkomen dat lading bij het glas ophoopt, wat de uitslag van de elektrometer zou beïnvloeden.

Thermozuil

In de houten ring bovenaan het statief zijn 50 metalen plaatjes van bismuth en antimoon afwisselend naast en boven elkaar gestapeld, omgeven door kurk. De draden worden verbonden met een galvanometer (stroommeter). Verwarming aan de ene zijde, verkoeling aan de andere zijde zal een electrische stroom veroorzaken, die door de galvanometer wordt gemeten. De in de catalogus van 1838 vermelde '2 koperen spiegels en 2 koperen cilinders' ontbreken.

Toestel om potas te ontleden

Met dit instrument kon potas (kaliumcarbonaat of een mengsel van voornamelijk uit kaliumcarbonaat bestaande zouten) worden ontleed. Door de doorboorde glazen voet loopt een geleider die vanaf een koperen plaat in de cilinder eindigt op een metalen plaatje dat dient als elektrode (de positieve pool, anode). Van bovenaf gaat door een houten stop een geleider de cilinder in, eindigend in een spiraal (de negatieve pool, kathode). Wordt er een hoeveelheid potas in gedaan en stroom aangesloten dan zal de potas ontleden in zuurstof bij de anode en kalium neerslaan bij de spiraalvormige kathode.